اندیشه سیاسی ابن عامری
47 بازدید
ناشر: بوستان کتاب قم
نقش: نویسنده
سال نشر: 1388
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
ابوالحسن عامرى از جمله عالمان اسلامى قرن چهارم هجرى، که سهم مهمّى در اندیشه ورزى سیاسى در این قرن و دوره هاى بعدى دارد. عامرى با نگاه فلسفى به دنبال توصیف مبانى فکرى اندیشه هاى سیاسى و اجتماعى، برگرفته از اصول دینى است. در این اثر ضمن بیان آراى فلسفى عامرى، اندیشه ها و آراى سیاسى او نیز تبیین و توصیف گردیده است. از جمله مباحث این کتاب: سیاست، حکومت، حاکمیت آیین کشوردارى، انسان شناسى سیاسى و….